У дома > За нас >Фабричен профил

Фабричен профил

Фабричен профил

Фабриката е създадена през 2015 г., околните бамбукови горски ресурси са богати, компанията използва бамбук и дърво като суровини, основно се занимава с обработка и продажба на бамбукови продукти, изследване и развитие на бамбукови културни творчески продукти, персонализиране на бамбукови продукти за дома. Компанията разполага с професионален търговски и технически екип за подпомагане на бизнеса за внос и износ на бамбукови стоки и технологии и през последните 8 години компанията продължава да расте. В момента компанията се занимава основно с външна търговия и поема индивидуални поръчки от чуждестранни инвеститори.

Фабрична снимка


Снимка от продуктовата галерия